The Global Partnership for Safe and Sustainable Agriculture
EUREPGAP
fruit
Welcome
Name of Certification Body Logo
ABCERT AG
Headoffice 
Martinstraße 42-44
73728 Esslingen

Germany
Tel: +49 711-351792-0
Fax:+49 711-351792-200
 
Website Abbreviation for GLOBALGAP Registration Number (CB Short Name)
www.abcert.eu ABCERT
Country Address/ Phone Contact
Czech Republic  ABCERT AG
Komenského 1
586 01 Jihlava
Tel: +420 567 217 665; 724 227 475
Fax: +420
www.abcert.cz
Iva Zadrazilova
info@abcert.cz
Italy  ABCERT AG - Repräsentanz Südtirol/Rappresenzanza Alto Adige
Enzenbergweg 20
39018 Terlan/Terlano (BZ)
Tel: +39 0471238042
Fax: +39 0471238263
www.abcert.it
Markus Köpf
markus.koepf@abcert.de